Regulamin konkursu “Świat Piłki”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest blog PracaSport.pl.
  2. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
  3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook “Praca w sporcie” od 23 marca od godziny 15:30 do 26 marca do godziny 23:00.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu “Praca w sporcie” na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3x bilet normalny o wartośc 40 PLNiprawniający do wejścia na 3 dni targów “Świat Piłki”, które odbędą się od 7 do 9 kwietnia 2017 roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

  1. Zdobywcami nagród w Konkursie jest trzech Uczestników, którzy przedstawią najciekawszą zdaniem Komisji Konkursowej odpowiedź na pytanie konkursowe zadane na profilu “Praca w Sporcie”. Odpowiedź musi zostać udzielona w komentarzach pod postem dotyczącym konkursu.
  2. Po zakończeniu konkursu, w dniu 27 marca 2017 roku do godziny 22:00 Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu. Komisja Konkursowa oceniając zgłoszenia weźmie pod uwagę oryginalność odpowiedzi udzielonych przez Uczestników. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook “Praca w sporcie”.
  3. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie pracasport.pl.