Specjalista ds. mediów społecznościowych Łączy Nas Piłka

 • Pełny etat
 • Warszawa

Departament Komunikacji i Mediów Polskiego Związku Piłki Nożnej Piłki poszukuje kreatywnej i odpowiedzialnej osoby, która dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy, zaangażowaniu oraz pasji, będzie obsługiwać konta Łączy nas piłka w mediach społecznościowych: Facebooku, Twitterze, Instagramie i TikToku.

KOGO SZUKAMY?

 • Masz minimum 3 lata doświadczenia w obsłudze mediów społecznościowych – w klubie lub organizacji sportowej, w agencji reklamowej lub w firmowym dziale komunikacji;
 • Potrafisz tworzyć treści w każdej popularnej w Polsce platformie społecznościowej:
 • Umiesz edytować proste grafiki w programach graficznych oraz masz podstawową wiedzę i umiejętności w montażu wideo;
 • Masz umiejętność analizowania statystyk i wyciągania z nich wniosków;
 • Znasz język angielski przynajmniej na poziomie komunikatywnym (B2) w mowie i piśmie.

CO OFERUJEMY?

 • Łączenie pasji z pracą w organizacji, która odpowiada za najpopularniejszą dyscyplinę sportu w naszym kraju;
 • Zdobywanie doświadczenia w jednej z największych i najszybciej rozwijających się federacji piłkarskich w Europie;
 • Wykonywanie zadań przy okazji zgrupowań i meczów reprezentacji Polski oraz innych wydarzeń organizowanych przez PZPN;
 • Rozwijanie swoich umiejętności na kursach i szkoleniach związanych z wypełnianymi obowiązkami.

Aplikacje(CV i listmotywacyjnywrazzewskazaniemzrealizowanychprojektów) prosimy przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@pzpn.pl do dnia 30.07.2022 r. w tytule maila wpisując „social media rekrutacja”.

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, oraz przechowywania dokumentów aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych prowadzonych przez PZPN rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. Ponadto, informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będą przetwarzane przez PZPN w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, oraz w celu realizacji przyszłych rekrutacji, o ile wyrażona zgoda tego także dotyczy lub do czasu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe aplikacyjne będą przetwarzane do momentu zatrudnienia lub w okresie do 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb związanych z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez PZPN, jeśli ich przetwarzanie nastąpiło na podstawie stosownej, wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom i osobom wspierającym PZPN w przeprowadzeniu oraz rozstrzygnięciu procesu rekrutacji, w tym poprzez systemy informatyczne dedykowane do kontaktu, naboru oraz przechowywania dokumentów aplikacyjnych kandydatki/ta.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.
 5. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
  podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@pzpn.pl