Kierownik Wyszkolenia

 • Pełny etat
 • Warszawa
 • Rekrutacja została zamknięta

Witryna internetowa Polski Związek Bokserski

Polski Związek Bokserski z siedzibą w Warszawie (01-378), przy ul. Połczyńskiej 10 ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego.

Główne zadania i obowiązki Kierownika Wyszkolenia:

 • współpraca z MSiT, COS-em, PKOl-em i innymi organizacjami,
 • przestrzeganie ustalonych przez PZB zasad organizacji szkolenia, kwalifikacji do kadr i reprezentacji narodowej oraz przepisów i regulaminów Związku,
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją ramowych, indywidualnych i grupowych planów szkoleniowych zgodnych z regulaminami PZB i wytycznymi MSiT,
 • współpraca z trenerami kadry narodowej, trenerami współpracującymi oraz trenerami ośrodków szkoleniowych i szkoły mistrzostwa sportowego w zakresie planowania, opiniowania i kontroli,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w systemie elektronicznym i papierowym zgodnie z wymogami Związku i MSiT,
 • współpraca z biurem Związku w zakresie opracowywania ofert programowych do MSiT,
 • składanie okresowych sprawozdań zgodnie z wymogami PZB i MSiT.

Wymagania podstawowe:

 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierunkowych w sporcie,
 • przedłożenie koncepcji pracy Wydziału Wyszkolenia PZB,
 • znajomość struktur oraz działań związanych z funkcjonowaniem organizacji sportowych,
 • znajomość planowania i prowadzenia procesu szkolenia w sporcie,
 • znajomość procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie MSiT,
 • znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkolenia,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, w tym również gotowość do wyjazdów służbowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych (Microsoft Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy (Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Bokserski podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”
 • list motywacyjny,
 • koncepcja pracy Wydziału Wyszkolenia PZB.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji do dnia 15.12.2021 r. do godziny 16:30 osobiście lub drogą pocztową na adres Biura Polskiego Związku Bokserskiego,
  ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa lub na adres elektroniczny: biuro@pzb.com.pl,
 • oferty konkursowe, które nie będą zawierać wymaganego kompletu dokumentów, a także oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura i przebieg konkursu:

 • powołanie Komisji Konkursowej przez Zarząd PZB w dniu 04.12.2021 r.
 • składanie ofert konkursowych do PZB do dnia 15.12.2021 r.
 • Komisja Konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować
  do Zarządu PZB o unieważnienie konkursu lub powołanie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Wyszkolenia.

Zastrzeżenia prawne:

Polski Związek Bokserski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Znasz już Akademię PracaSport.pl?
Jeśli pracujesz w sporcie lub jest to Twoim celem, nasza platforma edukacyjna jest właśnie dla Ciebie. Już ponad 1000 osób wzięło udział w internetowych kursach dla branży sportowej. Uczymy praktycznych aspektów z zakresu marketingu, dziennikarstwa, social media czy efektywnej pracy. Ponad 98% uczestników poleciłoby kurs swoim znajomym! Kliknij tutaj i wybierz czego chcesz się nauczyć.