Specjalista ds. obsługi projektów

  • Pełny etat
  • Warszawa
  • Rekrutacja została zamknięta

Witryna internetowa Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

NABÓR NA STANOWISKO
specjalista ds. obsługi projektu (nr ref. 12/2020).

Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. obsługi projektów.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy jest wyspecjalizowaną jednostką naukowo-badawczą działającą w obszarze sportu. Prowadzimy badania naukowe oraz badania diagnostyczne i wdrożeniowe w sporcie i dla potrzeb sportu.
Łączymy naukę ze sportem i sport z nauką.

Liczba etatów: 1 (umowa na zastępstwo).
Wymiar czasu pracy: 1/1

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:
1) prace organizacyjne i administracyjne w ramach projektów realizowanych w Instytucie;
2) obsługa stron internetowych i profili w social mediach;
3) realizacja zadań promocyjnych związanych z realizacją projektów;
4) kontakt z klientami i beneficjentami projektów;
5) wsparcie przy organizacji konferencji i eventów;
6) współpraca z zespołem projektowym w zakresie koordynacji projektów.

Od kandydatów oczekujemy:
1) wykształcenia wyższego;
2) doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lat;
3) znajomości programów pakietu MS Office;
4) bardzo dobrej organizacji pracy;
5) prawa jazdy kat. B w związku z podróżami służbowymi.

Oferujemy:
1) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (zastępstwo);
2) pracę pełną wyzwań w organizacji o stabilnej pozycji na rynku;
3) możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności;
4) miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny uwzględniający oczekiwania finansowe;
2) życiorys (CV);
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:
Kandydaci aplikujący na stanowisko specjalista ds. obsługi projektów, proszeni są o składanie dokumentów:
– w formie papierowej, osobiście w sekretariacie IS–PIB, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – specjalista ds. obsługi projektów, nr ref. 12/2020”
lub
– pocztą elektroniczną na adres: [email protected] wpisując w temacie „Nabór – specjalista ds. obsługi projektów nr ref. 12/2020”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do nieprzekraczalnego terminu zakreślonego na dzień 10.07.2020 r., do godziny 7:00. Liczy się data wpływu dokumentów złożonych w formie papierowej osobiście. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną za datę jego złożenia uważa się datę otrzymania wiadomości elektronicznej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REKRUTACJI

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalista ds. obsługi projektów w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (nr ref. 12/2020).
2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, tel.: (22) 569 99 99, e-mail: [email protected]
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: [email protected]
4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie: (1) imienia i nazwiska, (2) daty urodzenia, (3) danych kontaktowych, (4) informacji o wykształceniu, (5) informacji o kwalifikacjach zawodowych, (6) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, odbywać się będzie na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W zakresie w jakim wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazanych powyżej przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
5. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o dołączenie jej do dokumentów o treści:
„Ja, …………………(imię i nazwisko), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie w ramach naboru na stanowisko specjalista ds. obsługi projektów w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (nr ref. 12/2020) na cele związane z procesem rekrutacji.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przez Ciebie aplikacji.
7. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom.
8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych, o których mowa w 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy spowoduje niemożność rozpatrywania Twojej kandydatury na oferowane stanowisko.
9. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
10. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
11. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
12. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Ci praw i sposobu z nich skorzystania dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce Instytut/RODO.

Inne informacje:
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Znasz już Akademię PracaSport.pl?
Jeśli pracujesz w sporcie lub jest to Twoim celem, nasza platforma edukacyjna jest właśnie dla Ciebie. Już ponad 1000 osób wzięło udział w internetowych kursach dla branży sportowej. Uczymy praktycznych aspektów z zakresu marketingu, dziennikarstwa, social media czy efektywnej pracy. Ponad 98% uczestników poleciłoby kurs swoim znajomym! Kliknij tutaj i wybierz czego chcesz się nauczyć.